Phoenix on the Bay

  • Restaurants
1702 Ford St.
Ogdensburg, NY 13669
(315) 394-0678